Στρατεύσιμοι στο Κ.Ε.ΜΧ. Ναυπλίου

Δρομολόγια την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Την ημέρα των Χριστουγέννων θα εκτελεστούν μόνο έξι δρομολόγια από Ναύπλιο, Άργος προς Αθήνα και έξι δρομολόγια από Αθήνα προς Άργος, Ναύπλιο και είναι τα εξής:

Ναύπλιο - Ισθμός, Αθήνα: 09:00 - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:30

Άργος - Ισθμός, Αθήνα: 09:15 - 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:45

Ισθμός - Άργος, Ναύπλιο: 10:20 - 12:20 - 14:20 - 16:20 - 18:20 - 20:20

Αθήνα - Άργος, Ναύπλιο: 09:30 - 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30

26 Δεκεμβρίου θα εκτελεστούν τα τοπικά δρομολόγια όπως τις αργίες (από Αθήνα το πρώτο λεωφορείο θα αναχωρήσει στις 09:00).

Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς θα εκτελεστούν μόνο επτά δρομολόγια από Ναύπλιο, Άργος προς Αθήνα και έξι δρομολόγια από Αθήνα προς Άργος, Ναύπλιο και είναι τα εξής:

Ναύπλιο - Ισθμός, Αθήνα: 09:00 - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:30

Άργος - Ισθμός, Αθήνα: 09:15 - 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:45

Ισθμός - Άργος, Ναύπλιο: 10:20 - 12:20 - 14:20 - 16:20 - 18:20 - 20:20

Αθήνα - Άργος, Ναύπλιο: 09:30 - 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30

Στις 2 Ιανουαρίου θα εκτελεστούν τα τοπικά δρομολόγια όπως τις αργίες.

Στις 2 Ιανουαρίου το ωράριο των δρομολογίων από και προς Αθήνα είναι το εξής:

Ναύπλιο - Ισθμός, Αθήνα: 05:30 - 07:00 - 08:00 - 09:30 - 11:00 - 12:30 - 14:00 - 15:00                        16:30 - 17:30 - 18:30 - 20:00

Άργος - Ισθμός, Αθήνα: 05:45 - 07:15 - 08:15 - 09:45 - 11:15 - 12:45 - 14:15 - 15:15 - 16:45               17:45 - 18:45 - 20:15

Ισθμός - Άργος, Ναύπλιο: 08:55 - 10:25 - 11:55 - 13:25 - 14:55 - 16:25 - 17:55 - 19:25                        20:55 - 22:20

Αθήνα - Άργος, Ναύπλιο: 08:00 - 09:30 - 11:00 - 12:30 - 14:00 - 15:30 - 17:00 - 18:30 - 20:00           21:30

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΙΜΕ Πληροφορική