Στρατεύσιμοι στο Κ.Ε.ΜΧ. Ναυπλίου

Ναύπλιο - Δρέπανο, Τολό

   Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 και κάθε μέρα, το δρομολόγιο Ναύπλιο - Δρέπανο, Τολό των 20:00 θα εκτελείται μισή ώρα αργότερα στις 20:30, από Δρέπανο προς Τολό, Ναύπλιο στις 20:45 και από Τολό προς Ναύπλιο στις 20:50.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΙΜΕ Πληροφορική